Alkoholi- ja narkojoobes kliente on õigus asutusel mitte teenindada Kliendi õigused ja kohustused
Asutusest      Teenused      Kontakt      

Kliendi õigused ja kohustused

Meie asutuses põhinevad kliendi õigused tuginedes EL Põhiõiguste Hartale, EN Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioonile ja Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioonile.

 

Tunnustame ja toetame kliendi õigust poliitilisele, majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele enesemääratlusele. Kõiki kliente ja personali teavitatakse kliendi õigustest ja kohustustest enne teenuse osutamist. Asutuses on välja töötatud kaebuste esitamise ja kaebustega tegelemise kord, millest samuti teavitatakse klienti või tema esindajat.

 

Kliendi õigused:

 1. Kliendil on õigus inimväärikuse puutumatusele, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda.
 2. Kliendil on õigus kehalisele ja vaimsele puutumatusele.
 3. Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 4. Kliendil on õigus saada professionaalset ja kvaliteetset teenust.
 5. Kliendil on õigus tutvuda teenuse osutamise korraga.
 6. Kliendil on õigus kliendikesksele lähenemisele.
 7. Kliendil on õigus hindamise protsessis ja rehabiliteerimise tegevuskava koostamise protsessis teha ettepanekuid tegevuskavasse planeeritavate tegevuste kohta ilma välise surveta.
 8. Kliendil on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.
 9. Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele.
 10. Kliendil on õigus sõnavabadusele.
 11. Kliendil on õigus nõuda enda  mittediskrimineerimist.
 12. Kõikides lastega seotud teenustes, mida asutus osutab, tuleb esikohale seada lapse huvid.
 13. Igal kliendil on õigus tutvuda asutuses mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma tervise kohta.
 14. Igal kliendil on õigus pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole.

Kliendi kohustused:

 1. Klient on kohustatud tegema koostööd spetsialistidega.
 2. Klient on kohustatud avaldama spetsialistile enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
 3. Klient on kohustatud pidama kinni spetsialistidega sõlmitud kokkulepetest.
 4. Klient on kohustatud oma protseduurist loobumisest ette teatama vähemalt 24 tundi, vastasel juhul teenuste osutamise järjekord annulleeritakse.
 5. Klient kohustub tulema protseduuridele õigeaegselt, koos vajaliku dokumentatsiooniga ja vahetusjalanõudega.
 6. Alkoholi- ja narkojoobes kliente on õigus asutusel mitte teenindada.
Registreeru vastuvõtule siin või helista 56 29 6019; 6620068

VASTUVÕTT
Registreeru vastuvõtule kohapeal, helistades või e-maili teel E.-R. 9.00-17.00

KONTAKT
Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
E-mail
Kontaktnumbrid (+372) 5629 60 19;
6620068

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Kliendi õigused ja kohustused

Meie asutuses põhinevad kliendi õigused tuginedes EL Põhiõiguste Hartale, EN Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioonile ja Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioonile Tunnustame ja toetame kliendi õigust poliitilisele, majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele enesemääratlusele

Kliendi õigused ja kohustused

www.aarika.ee Copyright © 2014-2015 AARIKA OÜ