Kliendi õigused ja kohustused, kui ka ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord on leitavad vasakul olevast menüüst Kliendile
Asutusest      Teenused      Kontakt      

Kliendile

Meie asutuses põhinevad kliendi õigused EL põhiõiguste hartal, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonil ja Puuetega inimeste õiguste konventsioonil.

 

Tunnustame ja toetame kliendi õigust poliitilisele, majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele enesemääratlusele. Kõiki kliente ja personali teavitatakse kliendi õigustest ja kohustustest enne teenuse osutamist. Asutuses on välja töötatud kaebuste esitamise ja kaebustega tegelemise kord, millest samuti teavitatakse klienti või tema esindajat.

 

Kliendi õigused ja kohustused, kui ka ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord on leitavad vasakul olevast menüüst.

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5629 6019; 662 0068

VASTUVÕTT
Registreeru vastuvõtule kohapeal, helistades või e-maili teel E.-R. 9.00-17.00

KONTAKT
Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
E-mail
Kontaktnumbrid (+372) 5629 60 19;
6620068

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Kliendile

Meie asutuses põhinevad kliendi õigused EL põhiõiguste hartal, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonil ja Puuetega inimeste õiguste konventsioonil Tunnustame ja toetame kliendi õigust poliitilisele, majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele enesemääratlusele

Kliendile

www.aarika.ee Copyright © 2014-2015 AARIKA OÜ