Kliendil on vastavalt kokkuleppele juurdepääs personaalsele infole Konfidentsiaalsuspoliitika - Aarika OÜ Kõigi psühholoogilist abi pakkuvate teraapiateenuste oluliseks elemendiks on konfidentsiaalsuse hoidmine. Tallinnas, Rävala puiesteel 8-C 110 asuvas rehabilitatioonikeskuses.
Asutusest      Teenused      Kontakt      

Konfidentsiaalsuspoliitika

Asutuses järgitakse täpselt konfidentsiaalsuse  nõuet, mis on kirjeldatud iga töötaja töölepingus.

 

1.         Rehabilitatsioonispetsialisti kohuseks on hoida klientide isiklike andmete konfidentsiaalsust ning kutsesaladust, sealhulgas informatsiooni, mida ta on saanud administratiivse või töövälise tegevuse käigus. Kutsesaladuse hoidmise nõue ei kehti järgmistel juhtudel: kui klient on andnud info jagamiseks kirjaliku nõusoleku, kui on andmed alaealise väärkohtlemise kohta.

2.         Rehabilitatsioonispetsialistil peab iga kliendi kohta olema dokument, mis sisaldab kliendile osutatud erialaseid teenuseid ja mille sisu on konfidentsiaalne.

3.         Luua ja säilitada klientidega usaldusliku suhte. Respekteerida inimeste õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele. Kasutada oma käsutuses olevat teavet vastutustundlikult. Teavitada kliente nende õigustest ja neid puudutavatest asjadest, kahjustamata seejuures kolmandate isikute huve. Rehabilitatsioonispetsialistil puudub vaikimiskohustus, kui vaikimine on seadusega vastuolus või kui vaikimine seaks kellegi elu, tervise  või arengu ohtu.

4.         Kliendil on vastavalt kokkuleppele juurdepääs personaalsele infole.

 

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5629 6019; 662 0068

VASTUVÕTT
Registreeru vastuvõtule kohapeal, helistades või e-maili teel E.-R. 9.00-17.00

KONTAKT
Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
E-mail
Kontaktnumbrid (+372) 5629 60 19;
6620068

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Konfidentsiaalsuspoliitika - Aarika OÜ

Asutuses järgitakse täpselt konfidentsiaalsuse nõuet, mis on kirjeldatud iga töötaja töölepingus 1

Konfidentsiaalsuspoliitika - Aarika OÜ

Kõigi psühholoogilist abi pakkuvate teraapiateenuste oluliseks elemendiks on konfidentsiaalsuse hoidmine. Tallinnas, Rävala puiesteel 8-C 110 asuvas rehabilitatioonikeskuses.
www.aarika.ee Copyright © 2014-2015 AARIKA OÜ