Koolitusel omandati ülevaade enamlevinud diagnoosidest, arengupuude tekke põhjustest, erivajadustega inimese tugivõrgustikust, toetavatest sotsiaalteenustest ja teenuste struktuurist, esmaabi ja ergonoomikavõtetest, alternatiivsetest kommunikatsioonivahenditest, tugiisiku teenuse olemusest ja paigutusest sotsiaalsüsteemi, eakohase lapse ja nooruki arengust, toetavate tegevusteraapia vormidest ja rehabilitatsiooniteenuste olemusest Koolitused
Asutusest      Teenused      Kontakt      

Koolitused

Käitumisprobleemid ning käitumise tugikava (8 h)

2010. a oktoobris toimub koolitus, kus antakse ülevaade enamlevinud käitumisprobleemidest ning käitumise tugikava koostamise põhimõtetest.

 

Autistlik laps ja tema areng (8 h)

Osalejatel suurenevad teadmised autismi spektri diagnoosidest ning nende olemusest. Suurenevad toimetulekuoskused autismi spektri häiretega isikutega töötamisel nind nende õpetamisel/ arendamisel. Lõpetajad on võimelised eristama diagnoosispetsiifilisi käitumismustreid ning rakendama süsteemseid meetodeid, et autismi diagnoosiga isikud sotsiaalses kontekstis paremini toime tuleksid ning saaksid oma arengupotensiaali maksimaalselt välja arendada.

 

Kõnearendamistöö sõimelastega: iseärasused, võtted, koostöö perega (3 h)

Osalejad suurendavad teadmisi 0-3 aastaste laste kõnearengu iseärasusest, kuidas teada lapse kõnearengu mahajäämusest, võtted lapsearengu toetamiseks, mängud, mis toetavad kõnearendust,

 

Kõnehäired lastel vanusega 4-7  iseärasused, võted, koostöö perega (3 h)

Osalejad saavad teadmisi 4-7 aastaste laste kõne arendamisega seotud etappidest   ja kõnearengu mahajäämuse tunnustest. Saavad teadmisi laste kõnearengu toetamise võimalustes: võted ja meetodid. Antakse ülevaade logopeedilisest  massaazist. Koostöö arendamine peredega, soovitused lapsevanematele.

 

Erivajadustega laste rehabilitatsioonivõimalused (30 h)

Osaleja teab ja tunneb  erivajaduste olemust, alaliike ja isiksuse erisusi, et nendest baasteadmistest lähtuvalt orienteeruda rehabilitatsioonitegevuse valdkonnas.Mõistab erivajadusega laste iseärasusi ja vajadust suunata/ integreerida erivajadusega laps tavalasteaeda. Oskab määratleda ja soovitada parimat keskkonda erivajadusega lapsele lähtuvalt individuaalsetest arenguvõimalustest. Oskab suunata ja nõustada  lapsevanemaid/ hooldajaid, et leida parim koostöövorm erivajadusega lapse arendamise eesmärgil ning oskab algatada meeskonnatööd erivajadusega lapse/ noore suunamiseks, arendamiseks ja õpetamiseks temale sobivas keskkonnas.

 

Laste probleemkäitumised ning nendega toimetulek (8 h) (Toimunud)

Koolitused toimusid 2009. a märtsis ning  2010. a septembris. Koolitusel anti ülevaade perekonna struktuurist, perekonna psühhokliima mõjust pereliikmete tervisele, lapse emotsionaalsest arengust, käitumishäiretest (agressiivsus, keskendumishäred, unehäired), ajukahjustustest, kroonilistest haigustest ja vaimse arengu peetusest tingitud probleemkäitumisest.

 

Arengupuudega nooruki tugiisiku koolitus (120 h) (Toimunud)

Koolitus toimus 2010. a juunis. Koolitusel omandati  ülevaade enamlevinud diagnoosidest, arengupuude tekke põhjustest, erivajadustega inimese tugivõrgustikust, toetavatest sotsiaalteenustest ja teenuste struktuurist, esmaabi ja ergonoomikavõtetest, alternatiivsetest kommunikatsioonivahenditest, tugiisiku teenuse olemusest ja paigutusest sotsiaalsüsteemi, eakohase lapse ja nooruki arengust, toetavate tegevusteraapia vormidest ja rehabilitatsiooniteenuste olemusest.

Registreeru vastuvõtule siin või helista 56 29 6019; 6620068

VASTUVÕTT
Registreeru vastuvõtule kohapeal, helistades või e-maili teel E.-R. 9.00-17.00

KONTAKT
Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
E-mail
Kontaktnumbrid (+372) 5629 60 19;
6620068

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Koolitused

Käitumisprobleemid ning käitumise tugikava (8 h) 2010 a oktoobris toimub koolitus, kus antakse ülevaade enamlevinud käitumisprobleemidest ning käitumise tugikava koostamise põhimõtetest

Koolitused

www.aarika.ee Copyright © 2014-2015 AARIKA OÜ