Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid
Asutusest      Teenused      Kontakt      

Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid

1. Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või muu OÜ Aarika poolt selleks volitatud töötaja:

 1) registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9.00–17.00;

 2) telefoni teel,  e-posti, Aarika OÜ kodulehe vahendusel või registratuuris aadressil Rävala 8-c110, Tallinn;

 3) OÜ Aarika peab järjekorda infosüsteemi programmi abil

2. Saabunud ravijärjekorra taotlused  registreeritakse esimesel pöördumisel  olenemata ravijärjekorra pikkusest ja muudest asjaoludest.

3. Ravijärjekorda kantakse järgmised andmed:

 1) patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;

 2) planeeritav vastuvõtu aeg;

 3) planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus;

 4) patsiendi kontaktandmed;

 5) suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);

 6) patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;

 7) ravijärjekorras muudatuste tegemise (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimise või ravijärjekorrast väljaarvamise) kuupäev ja põhjus;

 8) ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust;

 9) märge, et patsienti on teavitatud ravijärjekorras muudatuste tegemisest.

4. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda koha peal, saab patsient kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.

5. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või Interneti teel, teatatakse patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aeg ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nimi  ja telefoni number.

6.Ravijärjekorras muudatuse tegemisel teatatakse patsiendile muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5629 6019; 662 0068

VASTUVÕTT
Registreeru vastuvõtule kohapeal, helistades või e-maili teel E.-R. 9.00-17.00

KONTAKT
Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
E-mail
Kontaktnumbrid (+372) 5629 60 19;
6620068

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Plaanilise ravi järjekorra pidamise

1 Ravijärjekorda registreerib patsient, arst, õde või muu OÜ Aarika poolt selleks volitatud töötaja: 1) registratuuris kõigil tööpäevadel ajavahemikus kella 9

Plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid

www.aarika.ee Copyright © 2014-2015 AARIKA OÜ