Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises Teenused tööalase rehabilitatsiooni raames
Asutusest      Teenused      Kontakt      

Teenused tööalase rehabilitatsiooni raames

• Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine spetsialistide meeskonnas koos kliendiga. Konkreetse rehabilitatsioonieesmärgi püstitamine koos selleks vajalike sekkumiste plaani koostamisega ja tegevuskava elluviimisega.

 Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
 Füsioterapeudi teenus on suunatud kliendi elu- ja töökeskkonnas toimetuleku astme suurendamisele, kliendile olulistele isikutele kliendi motoorset sooritusvõimet parandava funktsionaalse treeningu ning optimaalsete abivahendite kasutuse põhimõtete selgitamisele ja rakendamisele. Koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks.
 Tegevusterapeudi ja loovterapeudi teenus - häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine; käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus (nt poeskäimine, rahakasutus, toidu valmistamine).
 Sotsiaaltöötaja teenus - kliendi ja/või tema pere psühhosotsiaalse ja sotsiaalmajandusliku funktsioneerimise ning toimetuleku soodustamine.
Eripedagoogi teenus - toimetulekuoskuste parandamine ja säilitamine erinevates sotsiaalsetes situatsioonides.
• Psühholoogi teenus - kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.
 Logopeedi teenus - kliendi kommunikatsiooni taseme ja sellest tuleneva toimetuleku hindamine. Kliendi aktiveerimine, eneseusu tõstmine, kuuluvustunde, sotsiaalseks aktiivsuseks valmisoleku ja sotsiaalse suhtlemise ning kommunikatsioonivilumuse taastamine, alternatiivse kommunikatsiooni kujundamine, teiste suhtlemispartnerite kommunikatsiooniks ettevalmistamine tagamaks kliendi toimetulek olmes, huvitegevuses, õppimises ja töötamises.
Registreeru vastuvõtule siin või helista 56 29 6019; 6620068

VASTUVÕTT
Registreeru vastuvõtule kohapeal, helistades või e-maili teel E.-R. 9.00-17.00

KONTAKT
Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
E-mail
Kontaktnumbrid (+372) 5629 60 19;
6620068

Kodulehtede valmistamine aara.ee

Teenused tööalase rehabilitatsiooni raames

• Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja -planeerimine spetsialistide meeskonnas koos kliendiga Konkreetse rehabilitatsioonieesmärgi püstitamine koos selleks vajalike sekkumiste plaani koostamisega ja tegevuskava elluviimisega

Teenused tööalase rehabilitatsiooni raames

www.aarika.ee Copyright © 2014-2015 AARIKA OÜ